Alak Pack

Alak Pack

Para sa promotion sa trabaho. Para sa nagbabagsakang grado. Para sa championshipgame. Para sa p-@#&! ex mo.For the good times and the bad, alak ang...

Vendor :Diyalogo

Type :Stickers

₱160.00
Para sa promotion sa trabaho. Para sa nagbabagsakang grado. Para sa championship

game. Para sa p-@#&! ex mo.

For the good times and the bad, alak ang laging kasama. Kaya shot na! Dagdagan na rin

ng isang order ng stickers para hindi ka malasing!